LINE it!
โรคความดันโลหิตต่ำ

โรคความดันโลหิตต่ำ อาการ วิธีรักษา และวิธีป้องกันโรคความดันโลหิตต่ำ

โรคความดันโลหิตต่ำ คืออะไร? สาเหตุ อาการ  และวิธีป้องกันโรคความดันโลหิตต่ำ สำหรับโรคความดันโลหิตต่ำนั้นโดยทั่วไปผู้คนส่วนใหญ่มักมองข้าม เพราะจะให้ความสำคัญกับ โรคความดันโลหิตสูง กันมากกว่า เนื่องจากคิดว่าอันตรายกว่าความดันโลหิตต่ำ แถมคนส่วนใหญ่ก็มักเป็นโรคความดันโลหิตสูง ทำให้หลายๆ คนพุ่งเป้าเน้นไปที่โรคความดันโลหิตสูงกัน แต่สำหรับโรคความดันโลหิตต่ำนั้น ก็เป็นภัยเงียบที่ร้านแรงและอันตรายไม่แพ้ความดันโลหิตสูงเลยทีเดียว

โรคความดันโลหิตต่ำ

โรคความดันโลหิตต่ำคืออะไร?
โรคความดันโลหิตต่ำ ( Hypotension ) คือภาวะที่ค่าความดันโลหิตต่ำกว่า 90 – 50 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งพบมากในผู้หญิงที่ร่างกายอ่อนแอหรือผู้สูงอายุที่มีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นมาก่อน และหากใครที่มีความดันโลหิตต่ำมากๆ จะส่งผลให้เลือดในร่างกายเกิดการไหลเวียนช้าลง ทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ และเกิดลิ่มเลือดได้ง่ายทำให้บริเวณหลอดเลือดเกิดการอุดตันขึ้น

ภาวะความดันโลหิตเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่

1.ปริมาณน้ำ ของเหลว หรือเลือด
เมื่อการไหลเวียนเลือดลดลง จึงมีเลือดกลับเข้าสู่หัวใจน้อยลง หัวใจจึงเต้นบีบตัวลดลง ทำให้ความดันโลหิตลดลง เช่น ภาวะขาดน้ำ ขาดเกลือแร่ เลือดออกรุนแรง ร่างกายเสียน้ำจากท้องเสียรุนแรง การเปลี่ยนท่าทางจากการนอนมาเป็นการนั่ง หรือยืนในทันที นั่งหรือยืนนานๆ

2.ภาวะโลหิตจาง
ทำให้ความเข้มข้นของเลือดลดลงจากปริมาณเม็ดเลือดแดงลดลง ส่งผลให้ปริมาตรในภาพรวมของเลือดลดลง จึงส่งผลทำให้ความดันโลหิตลดต่ำลง

3.การใช้ยาหรือการเจ็บป่วยของร่างกาย
เช่น ต่อมไทรอยต์ทำงานน้อยกว่าปกติ โรคมะเร็ง โรคตับอักเสบ วัณโรค โรคหัวใจรูมาติก ขาดสารอาหารเรื้อรัง ยาลดความดันโลหิต ยกกล่อมประสาท ยาต้านโรคซึมเศร้า

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตต่ำ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ สาเหตุจากการดื่มน้ำน้อย และไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกาย ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคของต่อมไทรอยด์และภาวะซีด กินยาบางชนิดโดยเฉพาะยาขับปัสสาวะ ยาโรคความดันโลหิตสูง และยาโรคเบาหวาน มีภาวะขาดน้ำ จากสาเหตุต่างๆ เช่น ท้องเสีย หรือ อาเจียน รุนแรง หรือภาวะลมแดด

สำหรับโรคความดันโลหิตต่ำนั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ ชนิดเรื้อรัง และชนิดเฉียบพลัน โดยความดันโลหิตต่ำชนิดเรื้อรังอาจเป็นมาแต่กำเนิดแบบไม่ทราบสาเหตุ หรือเกิดจากพันธุกรรม รวมทั้งการเปลี่ยนอิริยาบถอย่างรวดเร็วก็เป็นสาเหตุหนึ่ง ตลอดจนการใช้ยาหรือเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ส่วนความดันโลหิตต่ำชนิดเฉียบพลัน จะมีความดันลดลงอย่างรวดเร็วกว่าปกติ มักหน้ามืดหรือช็อกจนหมดสติ

สาเหตุของโรคความดันโลหิตต่ำ
สำหรับความดันโลหิตต่ำนี้มักมีสาเหตุจากหลายๆ ปัจจจัย โดยความดันต่ำเกิดจากภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ในหลอดเลือดแดงของปอด หรือลิ้นหัวใจทำงานผิดปกติ เพราะอัตราการส่งเลือดออกจากหัวใจลดลง รวมทั้งหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ หรือกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอ ตลอดจนภาวะขาดน้ำ ทำให้ปริมาณเลือดในร่างกายลดลง หรือมีการขยายตัวของหลอดเลือดมากเกินปกติเนื่องจากโรคภูมิแพ้ ช็อกจากภาวะติดเชื้อ การใช้ยาบางชนิด และในหญิงตั้งครรภ์ หรือการอยู่ท่ามกลางแสงแดดจัดๆ เป็นต้น

อาการของโรคความดันโลหิตต่ำ
โดยทั่วไปผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตต่ำ ก็มักไม่มีอาการเช่นเดียวกับโรคความดันโลหิตสูง ส่วนในผู้ที่มีอาการ เช่น จะรู้สึกเวียนศีรษะง่าย หรือหน้ามืดเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถจากท่าหนึ่งไปเป็นอีกท่าหนึ่ง และมักจะรู้สึกอ่อนเพลียง่าย แม้ว่าได้นอนเต็มอิ่มแล้วก็ตาม หรืออาจหูอื้อ ตาลาย ปวดศีรษะ หลัง หรือบั้นเอว สมองล้า ขี้ลืม ไม่มีสามาธิ และมือเท้าเย็น หรือชักหมดสติ และในบางคนที่มีอาการของโรคความดันโลหิตต่ำมาก อาจก็อาจถึงขั้นเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไปเลย

การรักษาโรคความดันโลหิตต่ำ

การวินิจฉัยโรคความดันโลหิตต่ำ
เมื่อไปพบแพทย์แล้ว แพทย์จะทำการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตต่ำ โดยการวัดความดันโลหิต ซักประวัติและอาการ รวมทั้งมองถึงปัจจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งอายุ โรคเรื้องรัง การเคยได้รับยาบางชนิด เช่น เบาหวาน หรือยาโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น การขาดน้ำเนื่องจากอาเจียนรุนแรง หรือท้องเสีย จากนั้นก็อาจเจาะเลือดดูค่าของระดับน้ำตาลในเลือด ในกรณีเป็น โรคเบาหวาน หรือตรวจโดยคลื่นไฟฟ้าหัวในกรณีสงสัยว่าเป็น โรคหัวใจ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยุ่กับการวินิจฉัยของแพทย์เป็นหลัก

การรักษาโรคความดันโลหิตต่ำ
สำหรับการรักษาโรคความดันโลหิตต่ำนั้น แพทย์จะช่วยเพิ่มระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยรักษาตามอาการของสาเหตุที่เกิดโรคความดันโลหิตต่ำ อย่างภาวะขาดน้ำ แพทย์ก็จะรักษาโดยการให้น้ำและเกลือแร่ทางหลอดเลือดดำ หรือหากอยู่ในภาวะขาดเลือดเสียเลือดมาก ก็จะให้เลือดทดแทนที่เสียไป และเมื่อหลอดเลือดเกิดอาการขยายตัวผิดปกติ แพทย์ก็จะทำการรักษาโรคความดันโลหิตต่ำ โดยการให้ยาเพิ่มความดันหรือเพิ่มการบีมตัวของหลอดเลือดตลอดจนเป็นเบาหวาน แพทย์ก็จะปรับยาเบาหวานให้แก่ผู้ป่วยโรคความดันต่ำนี้ เป็นต้น

การดูแลตนเองหลังการรักษาโรคความดันโลหิตต่ำ
หลังพบแพทย์ทำการรักษาเรียบร้อยแล้วควรปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด รับประทานยาต่างๆ อย่างถูกต้อง ดื่มน้ำเปล่าให้ได้อย่างน้อยวันละ 6 – 8 แก้ว รู้จักเคลื่อนไหวร่างกายให้สม่ำเสมอบริหารร่างกายให้เป็น โดยเฉพาะเวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นท่าใดก็แล้วแต่ให้ค่อยๆ ทำหรือเปลี่ยนอย่างช้าๆ ไม่ควรรีบเปลี่ยนอิริยาบถ เพราะจะทำให้หน้ามืดเป็นลมล้มลงได้ง่ายๆ รวมทั้งไม่ยืนหรือนั่งไขว้ห้างเป็นเวลานาน ตลอดจนรับประทานอาหารในปริมาณพอเหมาะแก่ร่างกาย และหากอาการไม่ดีขึ้นหรือเกิดเจ็บแน่นหน้าอกขึ้นมาให้รีบกลับไปพบแพทย์ เพื่อทำการวินิจฉัยอีกครั้งโดยเร็ว

การป้องกันโรคความดันโลหิตต่ำ

  • ระมัดระวังในการใช้ยา หลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเอง
  • ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวันอย่างน้อยวันละประมาณ 6 – 8 แก้ว เป็นประจำสม่ำเสมอ
  • ทำการรักษาโรคต่างๆ ที่เป็นสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะโรคความดันโลหิตต่ำ
  • เปลี่ยนท่าหรืออิริยาบทต่างๆ ให้ช้าลง
  • ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และเลือกประเภทการออกกำลังกายให้เหมาะสมแก่ร่างกายตนเอง
  • รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่

ดังนั้นการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพราะการไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐจริงๆ ต่อให้มีเงินทองมากมากขนาดไหน หากร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยบ่อยก็คงไม่มีความสุข ฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันโรคต่างๆ ที่เกิดกับเราให้ดี หมั่นดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงไม่ให้โรคต่างๆ เข้ามากล้ำกราย

“มอบสุขภาพดีๆ ให้กับคนที่คุณรัก”

ความดันโลหิตต่ำ

เฮอร์บากร้า ( Herbraga ) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากสมุนไพรธรรมชาติ

สั่งซื้อสินค้าติดต่อ คุณกรณ์สุภัค โทร.0954714697

สั่งซื้อสินค้า

About เฮอร์บากร้า

ใส่ความเห็น