LINE it!
ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน และโรคที่เกิดจากภาวะเบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน และโรคที่เกิดจากภาวะเบาหวาน สำหรับผู้ป่วยที่เป็น โรคเบาหวาน หรือผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง แล้วปล่อยทิ้งไว้ไม่ทำการรักษา หรือทำการรักษาแบบไม่ถูกวิธีเป็นเวลานาน อาจจะส่งผลให้คุณเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน เกิดขึ้นได้ โดยโรคแทรกซ้อนที่มักพบเมื่อผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานเป็นเวลานาน จะได้แก่

ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน

โรคตา

1.โรคตา ที่เกิดจากภาวะเบาหวาน
เมื่อระดับน้ำตาลในร่างกายมีมากขึ้น ร่างกายจะขับน้ำตาลออกตามส่วนต่างๆของร่างกาย รวมถึงที่บริเวณเลนส์ตา จึงส่งผลให้ผู้ป่วยอาจจะเกิดเกี่ยวกับดวงตาหลายชนิด เช่น ต้อกระจก จอหิน ประสาทตาเสื่อม และอาจจะส่งผลให้จอรับภาพเกิดการฉีกขาดหรือแตก ส่งผลให้ผู้ป่วยอาจจะเกิดตาบอดได้ ดังนั้นถ้าผู้ป่วยเบาหวานที่เริ่มมีอาการ ปวดตา เห็นภาพซ้อน ตาพล่ามัว มองเห็นแสงไฟ หรือใยแมงมุมอยู่ในอากาศ ควรรีบปรึกษาจักษุแพทย์ แต่ถ้าเป็นไปได้เมื่อทราบแล้วว่าเรากำลังเป็นโรคเบาหวานอยู่ควรรับการตรวจดวงตาเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยปกป้องดวงตาจากอาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

โรคไต

2.โรคไต ที่เกิดจากภาวะเบาหวาน
โรคเบาหวานจะส่งผลกระทบทำให้ไตทำงานหนักมากกว่าปกติ ในช่วงแรกอาจจะไม่เกิดอาการอะไรเกี่ยวกับไต แต่เมื่ปล่อยไว้นานจะเกิดภาวะไตเสื่อม และไตวายตามมาได้ สำหรับการเกิดภาวะไตเสื่อมจะสามารถทราบก็ต่อเมื่อผู้ป่วยทำการตรวจปัสสาวะเพื่หาโปรตีนในปัสสาวะ วิธีการป้องกันการเป็นโรคไตก็คือ เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคเบาหวานควรพยายามรักษาระดับน้ำตาลในกระแสเลือดให้เป็นปกติ รวมทั้งผู้สูบบุหรี่ควรเลิกสูบบุหรี่ หันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และควรตรวจสุขภาพเป็นประจำในทุกปี ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไต ที่มีสาเหตุมาจากโรคเบาหวานได้

โรคความดันโลหิตสูง

3.โรคความดันโลหิตสูง ที่เกิดจากภาวะเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคแทรกซ้อนชนิดหนึ่งที่มักพบค่อนข้างมากในผู้ป่วยที่เป็น โรคเบาหวาน และเมื่อเริ่มเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็มักจะมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมาด้วยเช่นกัน เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคตา และโรคทางสมอง ดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานจึงควรควบคุมระดับความดันเลือดให้เป็นปกติ โดยการพบแพทย์เพื่อตรวจวัดระดับความดันของเลือด และถ้าเกิดอาการความดันโลหิตสูงขึ้นมา คุณหมอจะให้ยาเพื่อช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติ รวมทั้งถ้าผู้ป่วยเป็นคนอ้วนก็ควรควบคุมน้ำหนัก หรือทำการลดน้ำหนัก ก็จะสามารถช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้คุณควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และไม่ควรดื่มเครื่อดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็จะสามารถช่วยควบคุมความดันโลหิตสูงให้เป็นปกติได้เช่นเดียวกัน

โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ

4.โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ที่เกิดจากภาวะเบาหวาน
โรคความดันโลหิตเป็นโรคแทรกซ้อนชนิดหนึ่งที่มักพบค่อนข้างมากในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน และเมื่อเริ่มเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็มักจะมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมาด้วยเช่นกัน เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคตา และโรคทางสมอง ดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานจึงควรควบคุมระดับความดันเลือดให้เป็นปกติโดยการพบแพทย์เพื่อตรวจวัดระดับความดันของเลือด และถ้าเกิดอาการความดันโลหิตสูงขึ้นมา คุณหมอจะให้ยาเพื่อช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติ รวมทั้งถ้าผู้ป่วยเป็นคนอ้วนก็ควรควบคุมน้ำหนัก หรือทำการลดน้ำหนัก ก็จะสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้คุณควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็จะสามารถช่วยควบคุมความดันโลหิตสูงให้เป็นปกติได้เช่นกัน

โรคหลอดเลือดในสมอง

5.โรคหลอดเลือดในสมอง ที่เกิดจากภาวะเบาหวาน
โรคหลอดเลือดมักเกิดจากการเป็นโรคเบาหวานที่มีระยะเวลานาน จะมีผลทำให้หลอดเลือดแข็งได้ง่าย โดยเฉพาะหลอดเลือดที่บริเวณสมอง เมื่อเกิดการแข็งตัวทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้อาจจะมีผลทำให้ผู้ป่วยเกิดเป็นอัมพาต อาการเริ่มแรกที่จะปรากฎก็คือ ผู้ป่วยจะรู้สึกปวดศีรษะ มีอาการชาที่ใบหน้า พูดจากระตุกกระตัก สายตาเริ่มพล่ามัวมองเห็นภาพไม่ชัดเจน เป็นต้น

โรคแทรกซ้อนที่ปลายประสาท

6.โรคแทรกซ้อนที่ปลายประสาท ที่เกิดจากภาวะเบาหวาน
สำหรับโรคแทรกซ้อนที่ปลายประสาทจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกชาตามนิ้วมือและนิ้วเท้า โดยเฉพาะที่บริเวณนิ้วเท้ามักจะมีอาการชาและไม่มีความรู้สึก และมักทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะถูกตัดขา ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงควรมั่นรักษาความสะอาดที่เท้า และถ้าเกิดแผลควรรีบรักษาหรือพบแพทย์โดยด่วน

โรคผิวหนัง

7.โรคผิวหนัง ที่เกิดจากเบาหวาน
สำหรับโรคผิดหนังมักเกิดจากร่างกายขาดน้ำทำให้ผิวหนังแห้งและเกิดการติดเชื้อได้ง่ายโดยเฉพาะเชื้อรา ทำให้เกิดอาการคันและเกิดเป็นแผลตามผิวหนัง โดยเฉพาะฝี นอกจากนี้แล้วมักจะหายยากและเกิดอาการอักเสบ ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานจึงควรหมั่นดูแลรักษาผิวให้สะอาดอยู่เสมอ และถ้าผิวแห้งมากให้ทาครีมหรือโลชั่นบำรุ่งผิว คอยสำรวจร่างกายอยู่เสมอ ว่ามีตุ่มหรือแผลขึ้นที่บริเวณใดบ้าง ถ้าเกิดมีฝีหรือแผลเกิดขึ้นควรรีบรักษาตั้งแต่เริ่มต้น

แชร์ประสบการณ์จากผู้ที่เป็นเบาหวาน

“มอบสุขภาพดีๆ ให้กับคนที่คุณรัก”

เบาหวาน

เฮอร์บากร้า ( Herbraga ) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากสมุนไพรธรรมชาติ

สั่งซื้อสินค้าติดต่อ คุณกรณ์สุภัค โทร.0954714697

สั่งซื้อสินค้า

About เฮอร์บากร้า

ใส่ความเห็น