LINE it!
ภาวะเสี่ยงความดันโลหิตต่ำ

ภาวะเสี่ยงความดันโลหิตต่ำ เมื่อลุกยืน (Orthostatic hypotension)

ภาวะเสี่ยงความดันโลหิตต่ำ เมื่อลุกยืน (Orthostatic hypotension) ภาวะ / โรคความดันโลหิตต่ำ เมื่อลุกยืน หรือความดันโลหิตตกเมื่อลุกยืน หรือความดันตกในท่ายืน (Orthostatic hypotension หรือ Postural hypotension) คือ โรค / ภาวะเมื่อเปลี่ยนท่าจากนอนหรือจากนั่งเป็นลุกยืน จะส่งผลให้มีความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงต่ำลงหรือตกลงทันทีอย่างรวดเร็วภายในประมาณ 3 นาที โดยความดันโลหิตตัวบน (Systolic) จะต่ำ / ตกลงอย่างน้อย 20 มิลลิเมตร (มม.) ปรอท (mm Hg) และ / หรือความดันโลหิตตัวล่าง (Diastolic) ต่ำ / ตกลงอย่างน้อย 10 มม.ปรอท แต่โดยทั่วไปมักมีอาการเสมอเมื่อความดันโลหิตตัวบนต่ำกว่า 90 มม.ปรอท และ / หรือความดันโลหิตตัวล่างต่ำกว่า 60 มม.ปรอท

ภาวะเสี่ยงความดันโลหิตต่ำ เมื่อลุกยืน

ความดันโลหิตต่ำเมื่อลุกยืนเป็นภาวะ / โรคพบได้บ่อยในผู้สูงอายุโดยเฉพาะเมื่ออายุมากกว่า 65 ปี (ประมาณ 20 – 30% ของผู้สูงอายุทั้งหมด) และพบมีอาการประมาณ 5 – 10% ในวัยกลางคน ผู้หญิงและผู้ชายมีโอกาสเกิดได้ใกล้เคียงกัน

โรคความดันโลหิตต่ำเมื่อลุกยืนเกิดขึ้นได้อย่างไร?
โดยทั่วไปเมื่อเราเปลี่ยนท่าจากนอนหรือจากนั่งเป็นลุกยืนทันที จะส่งผลให้เลือด / โลหิตที่มีการไหลเวียนโลหิตประมาณ 500 – 1,000 มิลลิลิตร (มล.) ตกลงไปคั่งอยู่บริเวณขาทั้งสองข้างและในบริเวณช่องท้องตามแรงโน้มถ่วง / แรงดึงดูดของโลก จึงส่งผลให้เกิดไม่พอในการไหลเวียน ซึ่งในภาวะปกติร่างกายจะชดเชยเพื่อให้ความดันโลหิตปกติ โดยกระบวนการของประสาทอัตโนมัติ (Sympathetic nervous system) กล่าวคือมีการเพิ่มแรงต้านในหลอดเลือด มีการเพิ่มการไหลกลับเข้าหัวใจของเลือดดำ และมีการเพิ่มดารบีมตัวของหัวใจ แต่ในคนที่กระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามเช่น ภาวะขาดน้ำ หรือโรคหัวใจ การลุกยืนทันทีจึงส่งผลให้เกิดความดันโลหิตต่ำ / ตกทันที จึงก่อให้เกิดภาวะ / โรคที่เรียกว่า “ความดันโลหิตต่ำ / ตกเมือลุกยืน”

ความดันโลหิตต่ำเมื่อลุกยืนที่มีสาเหตุเกิดจากภาวะชั่วคราวที่ไม่ใช่เกิดจากโรค เรียกภาวะนี้ว่า “ภาวะ / โรคความดันโลหิตต่ำ/ความดันโลหิตตกเมื่อลุกยืนเฉียบพลัน (Acute orthosta tic hypotension)” ซึ่งมักมีความดันโลหิตต่ำได้มากจึงมักก่ออาการเป็นลมได้ แต่เมื่อมีสาเหตุมาจากโรค อาการมักเป็นๆ หายๆ ความดันโลหิตมักต่ำลงไม่มากจึงไม่ค่อยเกิดการเป็นลม เรียกภาวะนี้ว่า “ภาวะ / โรคความดันต่ำ / ตกเมื่อลุกยืนเรื้อรัง (Chronic orthostatic hypotension)”

ปัจจัยเสี่ยงความดันโลหิตต่ำ

อะไรคือปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความดันโลหิตต่ำเมื่อลุกยืน?

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ / โรคความดันโลหิตต่ำเมื่อลุกยืนได้แก่

  • ผู้สูงอายุ : จากการมีโรคเรื้อรัง / โรคประจำตัวต่างๆ และการเสื่อมถอยของเซลล์ทุกชนิดในร่างกายรวมทั้งหัวใจหลอดเลือด และประสาทอัตโนมัติ รวมทั้งยังไม่ค่อยได้ดื่มน้ำ ร่างกายจึงมักอยู่ในภาวะขาดน้ำเสมอ
  • ภาวะขาดน้ำ : จึงส่งผลให้ปริมาตรของน้ำในหลอดเลือดลดลง ส่งผลให้ปริมาตรของเลือดในร่างกาย / ในหลอดเลือดลดลง เมื่อเกิดเลือดคั่งในขา หรือในช่องท้อง จึงเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำเมื่อลุกยืนได้ง่าย เช่น จากดื่มน้ำน้อย จากอาการร้อน เหงื่อออกมากจากการเล่นกีฬา หรือทำงานกลางแจ้ง หรือการสูญเสียน้ำจากท้องเสียรุนแรง

อาการจากความดันโลหิตต่ำ / ตกเมื่อลุกยืนได้แก่ อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่อลุกยืนทันทีจากท่านั่งหรือนอนเป็นท่ายืนซึ่งมักพบเกิดบ่อยกว่าในช่วงตื่นนอนเช้า หลังการออกกำลังกาย หรือหลังการแบ่งอุจจาระ โดยอาการที่พบบ่อย ได้แก่ มึนงง วิงเวียน เหนื่อย มือสั่น หูไม่ได้ยิน หรือได้ยินน้อยลง หูอื้อ ตาพร่า คลื่นไส้อาจปวดศีรษะ ปวดต้นคอ หรือปวดไหล่ ขาชา เมื่อความดันโลหิตต่ำมากอาจเป็นลมหมดสติ

โรคความดันโลหิตต่ำเมื่อลุกยืนรุนแรงไหน? มีผลข้างเคียงอย่างไร?
การพยากรณ์โรค / ความรุนแรงของภาวะ / โรคความดันโลหิตต่ำเมื่อลุกยืนขึ้นกับสาเหตุ แต่โดยทั่วไปไม่รุนแรง รักาาควบคุมได้ ส่วนผลข้างเคียง / ภาวะแทรกซ้อนจากภาวะนี้ที่พบได้บ่อยเมื่อไม่ระมัดระวังคือ การล้มที่อาจทำให้เกิดกระดูกหักได้ และการเป็นลมหมดสติอาจส่งผลให้อวัยวะต่างๆ ขาดเลือดโดยเฉพาะสมองถ้ารักษาไม่ทันอาจส่งผลให้เกิดอัมพาตถาวรได้

ป้องกันโรคความดันโลหิตต่ำเมื่อลุกยืนได้อย่างไร?

การป้องกัน โรคความดันโลหิตต่ำ เมื่อลุกยืน จะเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการดูแลตนเอง อ่านเพิ่มเติมใน 2 หัวข้อนั้นทั้งนี้ที่สำคัญก็คือ

ดื่มน้ำสะอาดให้ได้อย่างน้อยวันละ 6 – 8 แก้วเมื่อไม่มีโรคที่ต้องจำกัดน้ำดื่ม และตามปริมาณน้ำที่ร่างกายสูญเสียไป เช่น ในภาวะเหงื่อออกมาก เป็นต้น

  • ป้องกันรักษาควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุให้ดี
  • หมั่นออกกำลังกายเสมอ
  • ระมัดระวังการใช้ยาต่างๆ และต้องรู้ผลข้างเคียงขงยาที่ใช้อยู่เสมอ
  • หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอตามควรกับสุขภาพ
  • ไม่ดื่มแอลกอฮอล์

“มอบสุขภาพดีๆ ให้กับคนที่คุณรัก”

ความดันโลหิตต่ำ

เฮอร์บราก้า ( Herbraga ) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากสมุนไพรธรรมชาติ

สั่งซื้อสินค้าติดต่อ คุณกรณ์สุภัค โทร.0954714697

สั่งซื้อสินค้า

About เฮอร์บากร้า

ใส่ความเห็น