LINE it!
การดูแลรักษาเท้า

การดูแลรักษาเท้า ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันการตัดเท้า เมื่อเป็นโรคเบาหวาน

การดูแลรักษาเท้า ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันการตัดเท้า เมื่อเป็นเบาหวาน โรคเบาหวาน เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่เท้า ซึ่งมีสาเหตุจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเท้าตีบ เลือดจึงไปเลี้ยงเท้าไม่พอ ทำให้ เกิดแผลเนื่องจากขาดเลือด ปลายประสาทอักเสบ ทำให้เกิดแผลกดทับ การติดเชื้อที่ผิวหนังก็ทำให้ เกิดแผล เช่นเดียวกัน และนอกจากนั้นยังทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนทางผิวหนัง เช่น ผิวแห้ง เชื้อรา ก็เป็นสาเหตุให้เกิดแผลที่เท้า

การดูแลรักษาเท้า ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันการตัดเท้า

โรคเบาหวาน เป็นโรคที่มีภาวะแทรกซ้อนหลายระบบ ภาวะแทรกซ้อนที่เท้าทำให้เกิดแผลเบาหวานที่เท้าและเป็นสาเหตุให้ถูกตัดเท้า การป้องกันการถูกตัดเท้าจะต้องมีความรู้เรื่องเบาหวาน ปัจจัยเสี่ยงของการถูกตัดขา การตรวจเท้าเป็นประจำ แผลที่เท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวานจะเกิดจากแผลที่เท้าจากปลายประสาทอักเสบ Diabetic neuropathy โครงสร้างของเท้าผิดปกติ และหลอดเลือดไปเลี้ยงที่เท้าตีบ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ถูกตัดเท้าส่วนใหญ่ เกิดจากแผลที่เท้าเป็นตัวนำ หากวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรกและให้การรักษาจะสามารถป้องกันการถูกตัดขาได้

การตรวจดูเท้าด้วยตนเอง
ญาติหรือผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องหมั่นดูเท้าของผู้ป่วย เช่น ดูสีผิว ขน เล็บ การติดเชื้อ การผิดรูป ตาปลา ว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรบ้าง เมื่อไรต้องไปแพทย์

การบริหารเท้า
เนื่องจากโรคเบาหวานมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดเท้าตีบ และปลายประสาทอักเสบ การบริหารเท้าจะทำให้เลือดไปเลี้ยงเท้าเพิ่มขึ้นและ กล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้น ป้องกันการเกิดแผลจากโรคเบาหวาน

การดูและสุขภาพเท้า
การดูแลสุขภาพเท้าจะต้องดูแลตั้งแต่เล็บ ผิวหนัง การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพโดยรวม

การเลือกรองเท้า
การเลือดรองเท้าที่เหมาะสมจะลดการเกิดแผลที่เท้า รองเท้าที่คับไปจะลดเลือดที่ไปเลี้ยงเท้า และยังทำให้เกิดตาปลา รองเท้าที่อับจะทำให้เกิดพองได้ง่าย

ชนิดของแผลเบาหวาน

ชนิดของแผลเบาหวาน
ชนิดของแผลเบาหวานแบ่งเป็นสามชนิด ได้แก่

 1. แผลที่เกิดจากปลายประสาทอักเสบ
 2. แผลจาการขาดเลือดไปเลี้ยง
 3. แผลจากโรคติดเชื้อ

ปัจจัยเสี่ยงของการถูกตัดเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

 1. แผลที่เท้าจากปลายประสาทอักเสบ เนื่องจากผู้ป่วยไม่รู้สึกเจ็บปวดเมื่อเหยียบวัตถุมีคม หรือถูกไฟ ทำให้เกิดแผลโดยไม่รู้ตัวทำให้การรักษาช้า
 2. มีการติดเชื้อที่แผล
 3. มีการอุดตันของเส้นเลือดที่ขา ทำให้เลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อลดลง
 4. มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเท้า
 5. หนังแข็งใต้ฝ่าเท้า
 6. เล็บผิดปกติ
 7. สวมรองเท้าไม่เหมาะสม
 8. พฤติกรรมการดูแลเท้าไม่ถูกต้อง
 9. เป็นโรคเบาหวานมานานเกิน 10 ปี
 10. ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดี
 11. สูบบุหรี่
 12. มีภาวะแทรกซ้อนที่ไตจากโรคเบาหวาน

ข้อควรปฏิบัติเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง

 1. ควบคุมน้ำระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีที่สุด
 2. งดการสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด
 3. ออกกำลังกายโดยสม่ำเสมอ
 4. ควบคุมไขมันในเลือดไม่ให้สูงเกินปกติ
 5. ลดการกินของจัด เช่น เค้มจัด หวานจัด เป็นต้น
 6. ควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 7. ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

เพราะฉะนั้นการรักษาขึ้นกับสาเหตุของการเกิดแผล ซึ่งการรักษาแผลเบาหวานที่เท้าจะต้องประเมินว่าแผลเกิดจากอะไร ความรุนแรงระดับไหน หลังจากนั้นจึงให้การรักษา และจากข้อมูลทั้งหมดนี้คงทำให้ทุกคนตระหนักได้ว่า โรคเบาหวานนั้นนำมาซึ่งภาวะเสี่ยงต่อโรคต่างๆ และการดูแลตนเองที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา ตามสุภาษิตที่ว่า “การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสร็ฐ

แชร์ประสบการณ์จากผู้ที่เป็นเบาหวาน

“มอบสุขภาพดีๆ ให้กับคนที่คุณรัก”

เบาหวาน

เฮอร์บากร้า ( Herbraga ) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากสมุนไพรธรรมชาติ

สั่งซื้อสินค้าติดต่อ คุณกรณ์สุภัค โทร.0954714697

สั่งซื้อสินค้า

About เฮอร์บากร้า

ใส่ความเห็น